Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu

ÖZEL FATMA HATUN HASTANESİ

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

Doküman No

Yayım Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

İO.FR.01

03.01.2016

02

21.12.2020

1/1 / 1

 

OLAY KİMLE İLGİLİ?

OLAYIN KONUSU*

*Hata sınıflandırma bildirimlerinde ayrıca hata sınıflandırma formlarının da doldurulması gerekmektedir.OLAYIN ANLATILMASI*

OLAYA İLİŞKİN VAR İSE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER(İyileştirme çalışmalarında öneri ve görüşleriniz dikkate alınacağından lütfen belirtiniz.) :

Bildirim Sisteminde Temel Kurallar

Bildirim formunda yer alan(* )İşaretli alanların doldurulması zorunlu olup diğer alanların doldurulması ise ihtiyaridir.
Bildirim Sisteminde Temel Kurallar
Bildirim formunda yer alan "olayı anlatınız" bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümünün doldurulması ise ihtiyaridir.
Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olaya ilişkin bilgilere yer vermelidir.
Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır.
Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmamalıdır.
Bildirim süreci, çalışanının bilinmesini önleyecek şekilde düzenleme yapılır.
Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilir.
Hasta ve çalışanın isminin yer aldığı ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar değerlendirmeye alınmaz.
Olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yer alan formlar değerlendirmeye alınmaz.
Kalite Yönetim Birimince kurallara uygun gönderilen bildirimler Hasta Güvenliği Komitesine iletilir.
Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.
Formlar KYB'ne teslim edilebileceği gibi öneri- memnuniyet kutularına da atılabilir, böylece çalışan mahremiyeti gözetilmiş ve gizlilik ilkesi de uygulanmış olur.

KYB tarafından formlar değerlendirilir.

 


Hekim ara:
Geri
Menü
Bölümler
Doktorlar
Randevu
Bize yazın
ONLINE İŞLEMLER
Görüş bildirin!

Soru, Görüş, öneri ve eleştirilerinizi sitemiz aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Ziyaretçiler için

Personel için

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

Ramak Kala Olay Bildirim Sistemi Bildirim Formu