Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri, 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektirdiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniklerimizde hem de yatarak hastanelerimizde yapılabilmektedir.

Çocuk Sağlığı Bölümünde muayene ve tetkikleri sonucunda yatırılarak tedavi edilmesine karar verilen hastalar, müstakil odalarda annesi refakatinde yatırılarak tedavi edilirler. Bu çocuklarımızın hemşirelik hizmetleri çocuk konusunda yönlendirilmiş elemanlar tarafından verilir.

VERİLEN HİZMETLER

- Doğumdan itibaren Sağlam Çocuk Takipleri
- Çocukluk Aşıları (Rutin ve özel) - Hem ayaktan hem yatarak, Çocuk Polikliniği ve Çocuk Servisi'nde tanı ve tedavi
- Yenidoğan Yoğun Bakım'da 2 kuvöz, 1 TRANSPORT KUVÖZ, 1 adet Acil Müdahale Amaçlı Kuvöz, 3 FOTOTERAPİ bulunmaktadır.
- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, doğumdan hemen sonra oluşabilecek herhangi bir hastalığı olan bebekler alınmaktadır.

Solunum sıkıntısı, enfeksiyon, sarılık, bazı kan değerlerinde değişiklikler oluşan bebeklere, deneyimli hemşireler ve doktorlar takibinde hizmet verilmektedir.

- Yenidoğan işitme testi.
- Tüm yenidoğan bebeklerimizden standartlara uygun olarak metabolik hastalık ve hipotiroidi taraması yapılır.

Bölüm hekimleri
Görüş bildirin!

Soru, Görüş, öneri ve eleştirilerinizi sitemiz aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Ziyaretçiler için

Personel için

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

Ramak Kala Olay Bildirim Sistemi Bildirim Formu


Hekim ara:
Geri
Menü
Bölümler
Doktorlar
Randevu
Bize yazın
ONLINE İŞLEMLER
Görüş bildirin!

Soru, Görüş, öneri ve eleştirilerinizi sitemiz aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Ziyaretçiler için

Personel için

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

Ramak Kala Olay Bildirim Sistemi Bildirim Formu